качество

качество

Нашите топки се сортират от лентата за сортиране и се проверяват от оптичния детектор за повърхностни дефекти.Преди опаковането на пробите топките от партидата трябва да бъдат изпратени за окончателна проверка, за да се провери за грапавост, закръгленост, твърдост, вариации, натоварване на смачкване и вибрации в съответствие със стандарта.Ако всички изисквания са изпълнени, на клиента ще бъде изготвен доклад за проверка.Нашата усъвършенствана лаборатория е оборудвана с високо прецизни машини и оборудване: тестер за твърдост по Рокуел, тестер за твърдост по Викерс, машина за натоварване на смачкване, грапавост, кръгломер, сравнител на диаметъра, металографски микроскоп, инструмент за измерване на вибрации и др.

1. Оптичен детектор на повърхностни дефекти

1. Оптичен детектор на повърхностни дефекти

2. Грапавост

2. Грапавост

3. Кръгломер

3. Кръгломер

4. Твърдомер

4. Твърдомер

5. Металографски микроскоп

5. Металографски микроскоп

6. Тестер за натоварване на смачкване

6. Тестер за натоварване на смачкване

6. Тестер за вибрации

7. Тестер за вибрации

7. Микроскоп

8. Микроскоп